När man tränat fel i fyra år!

När jag började min träning inför mitt första Vasalopp hösten 2013, var jag väl medveten om att jag inte tränar rätt, men med den bakgrund jag hade var all uthållighetsträning bättre än det jag gjort tidigare. Efter ett par år började jag snegla på litteratur om uthållighetsträning och också fundera på att göra en tröskeltest för att veta i vilken hastighet jag skall göra mina olika träningar. Av olika orsaker har testen blivit ogjord ända fram tills nu.

Istället för att göra tröskeltesten så räknade jag ut teoretiska gränser för hur hög puls jag skall ha, speciellt när jag tränar grundkondition. Efter gårdagens test visade det sej att jag under de senaste åren har gjort precis ALLA träningar på fel nivå. Tröskeltesten med laktatmätning gav en aerobisk tröskel på 125 slag i minuten, och anaeroba tröskeln ligger på 149.

När jag ser tillbaka på min puls de senaste åren så har mina grundkonditionslänkar på rullskidor eller cykel legat på en nivå som motsvarar låg fartuthållighet, och när jag skidar på snö speciellt i hemmaspåret på tung bana, så är medelpulsen på maxuthållighetsnivå. Det betyder att jag i princip aldrig har tränat grundkondition även om jag trott jag gjort det.

Rekommendationen från testen blev nu, att om jag gör tre länkar per vecka, så borde två vara grundkondition, dvs under aerobiska tröskeln, och en fartuthållighet, dvs förutom uppvärmning och nervarvning så borde pulsnivån ligga mellan aeroba och anaeroba trösklarna. Utmaningen nu på vintern blir att det speciellt när man skidar på snö blir väldigt svårt att skida så sakta att jag håller mej under aeroba tröskeln. Speciellt på vår konstsnöbana som är väldigt tung. Får vänta på att vi får is på träsken här så att man kan skida där, då borde det vara möjligt.

Med rullskidor är det också möjligt att hålla sej under gränsen bara man skidar på platta vägar, men för tillfället är det så tokigt, att vi har så mycket snö och is att det inte riktigt går att rullskida, men finns heller inte tillräckligt med snö för att skida. Inte lätt att vara skidåkare i södra Finland…har jag månne sagt det tidigare 🙂